index

Hur mår du?

Om någon skulle fråga mig hur jag mår idag, så skulle jag nog svara "Tack, ganska bra". Tror jag. För det känns helt ok idag. Eller? Det beror såklart på vad jag jämför med.

Någon annan som mår som jag gör nu kanske tycker att hon mår förjävligt. Eller toppenploppenbra. Var och en relaterar till det som man själv tycker är normalt för en själv. Ens egna index.

Så vad är mitt index? Om någon frågar mig hur jag mår, vad är mitt index som jag jämför med när jag svarar? Är det småförkyld-ganskatrött-lätthuvudvärk-indexet eller frisksomennötkärna-utsövd-energiknippe-indexet? Svaret blir ju helt olika beroende på vilket index jag använder.

Om jag frågar mig själv hur jag mår, om jag är glad eller om jag trivs, så har jag flera index att välja mellan. Ju mer positivt index jag använder desto mer negativt kommer mitt svar att bli. Vid ett negativt svar utgår jag naturligtvis ifrån att jag måste ändra på en massa saker i mitt liv för att allt ska kännas mer positivt. Tänk om jag istället hade använt ett annat index innan jag besvarade min fråga. Ett lite mer negativt. Då hade mitt svar blivit mer positivt och några större förändringar kanske inte behövs.

Så när du ställer dig själv frågan om du trivs med ditt liv, tänk dig noga för vilket index du använder. Det är inte alltid nödvändigt att försöka ändra på allting runt omkring dig. Du kanske bara använder fel index.
Städa? Nä. Jag tror jag använder Gustaf-indexet idag.